Hyvänmielen leivontapaja

30.11.2019 kello 10 – 13 Haajaisten Koulukievarilla.

Maaseudun turvaverkko -hanke ja Maa- ja kotitalousnaiset järjestäjinä.

Ilmoittautuminen viikkoa ennen leivontapajaan.

Heta Malinen 044 7146020